Dr palmer svorio netekimas warner robins ga

Reinwald, S. Per šventę atėjo Kalėdų Senelis - juodas. Juodaodžiai ir bal­ taodžiai vaikai kartu kūrė projektus apie Martiną Lutherį Kingą jaunesnįjį. Amžiaus senėjimas ; 33 1 :

Savos grupės vaikai jiems labiau patiko, jie manė, kad šie protingesni už kitos grupės narius. Kodėl baltieji tėvai nekalba apie įases 65 Bigler eksperimentas atskleidžia, kaip vaikai susigrupuoja pagal tai, ką mes jiems duodame. Tai patvirtina, kad rasės tampa proble­ ma tik tada, kai mes iš to padarome problemą. Tai kodėl gi Bigler mano, kad jau su trejų metų vaikais svarbu kalbėtis apie rases? Ji samprotauja, kad vaikai šiuo raidos etapu yra linkę prielanku­ mą rodyti saviškiams ir patys pasirenka, ką laikyti geresniais.

Maži vaikai viską skirsto į kategorijas: maistą, žaislus, žmones. Tačiau tik po kelerių metų jie įgis pakankamai pažintinių gebėjimų ir mokės grupuoti ne pagal vieną požymį. Mažiems vaikams svarbiausias požymis yra tas, kuris aiškiausiai matomas.

Bigler tvirtina, kad, tapatindamasis su žmonėmis, kurie atrodo panašiausi į jį, vaikas juos pamėgsta. Remdamasis panašia išvaizda vaikas įtiki, kad tie, kurie yra panašūs į jį, mėgsta tuos pačius da­ lykus. Tai, kas jam nepatinka, mažylis priskiria nepanašiems į save. Savaiminis polinkis manyti, kad tavo grupės nariai pasižymi tais pa­ čiais bruožais, pavyzdžiui, gerumu, protingumu, vadinamas esen- cializmu.

Vaikai niekada nemano, kad grupės atsiranda atsitiktinai. Galbūt mums atrodo, kad vaikai nekreipia dėmesio į skirtingas rases, bet tokie skirtumai kaip odos ar plaukų spalva, svoris, lytis yra aiškiai matomi.

Net nebūtina jų įvardyti, jie ir taip krinta į akis. Net jei mokytojai ir tėvai niekada neužsimins apie rases, vaikai pa­ tys susiskirstys į grupes pagal odos spalvą, kaip susiskirstė pagal marškinėlių spalvą.

 • Padėk man deginti pilvo riebalus
 • Прикажи ему поднять корабль - да помедленней, - сказал он настойчивым голосом.
 • Geriausias riebalų degintojas kultūrizmo moterims
 • Концом своим линия пронзала золотистый кружочек света, около которого было только одно слово: ЛИС.

Pastarąjį dešimtmetį raidos psichologai, siekdami tiksliai nusta­ tyti, kada vaikai tampa šališki, pradėjo kelis ilgalaikius tyrimus - bendra prielaida būtų tokia, kad kuo anksčiau pasireiškia šališku­ mas, tuo labiau tikėtina, jog jį lemia raidos procesai.

Daktarė Phyllis Katz, anuometinė Kolorado universiteto profe­ sorė, atliko tokį tyrimą: šešerius metus stebėjo juodaodžių ir baltaodžių vaikų. Per tuos šešerius metus devynis kartus su 66 Šalin mitus vaikais ir jų tėvais atliko testus - pirmas testas buvo atliekamas pu­ sės metų kūdikiams.

Kaip atlikti testą pusės metų mažyliui? Tai įprastas vaiko raidos tyrimų testas. Kūdikiams rodomos veidų nuotraukos ir skaičiuoja­ ma, kiek laiko vaikas išlaikys dėmesį. Ilgesnis žiūrėjimas į nuotrau­ ką nereiškia, kad vaikui labiau patinka ta nuotrauka ar tas veidas. Ilgesnis laikas veikiau reiškia, kad vaiko smegenims tas veidas at­ rodo neįprastas; jie stebeilija ilgiau, nes smegenys stengiasi įpras­ minti vaizdą.

Taigi pažįstami veidai sulaukia trumpesnio regimojo dėmesio. Vaikai reikšmingai ilgiau žiūri į kitokios nei jų tėvų rasės veidus. Pati rasė neturi etninės reikšmės, bet vaikų smegenys dr palmer svorio netekimas warner robins ga kia kitokią odos spalvą ir bando perprasti, ką tai reiškia.

Trejų metų sulaukusiems vaikams Katz rodė kitų vaikų nuotrau­ kas ir klausė, ką pasirinktų į draugus. Kai vaikams suėjo penkeri ir šešeri, Katz jiems davė po mažą kortų malką su nupieštais žmonėmis. Ty­ rėja liepė vaikams išdalyti kortas į dvi krūveles, kaip tik jie nori. Dar 16 proc. Tačiau 68 proc. Kai kurie tyrimai rodo, kad vaiko raidoje galbūt esama langų - laikotarpių, kai lengviausia pakeisti požiūrį.

Per vieną eksperimen­ tą mokytojai suskirstė vaikus po šešis taip, kad visose grupėse būtų skirtingų rasių atstovų. Grupės susitikinėjo aštuonias savaites, du Kodėl baltieji tėvai nekalba apie rases 67 kartus per savaitę. Kiekvienas grupės narys turėjo išmokti dalį pa­ mokos, o paskui ją išdėstyti kitiems penkiems. Pažymys visiems būdavo bendras. Tyrėjai stebėjo vaikus žaidimų aikštelėje, norėda­ mi patikrinti, ar skirtingų rasių mokiniai ėmė daugiau bendrauti.

Kaskart, kai vaikas per pertrauką pažaisdavo su kitu vaiku, tai bū­ davo pasižymima - tyrėjai pasižymėdavo ir to kito vaiko rasę.

Tyrėjai atrado, kad pirmokus šis metodas tiesiog stebuklingai paveikė. Dalyvaudami tarprasinės grupės veikloje, jie ėmė reikš­ mingai daugiau žaisti su kitos rasės vaikais. Tačiau trečiokų elge­ sys nepasikeitė. Gali būti, kad trečioje klasėje, kai tėvai dažniausiai nusprendžia, kad jau galima po truputį pradėti kalbėti apie rases, raidos langas jau būna užsidaręs.

Kitą gilų šiuolaikinių tėvų įsitikinimą mudu su Ashley pavadino­ me mišrios aplinkos teorija. Jei augindamas vaiką stengiesi, kad jis susipažintų su kitų rasių ir kultūrų žmonėmis, pati aplinka jam tampa svarbia žinia. Apie rases nebereikia nė kalbėti - tiesą sakant, apie jas verčiau nekalbėti. Tik supažindink vaiką su įvairia aplinka, ir ji jam taps įprasta. Suprantu tokią mąstyseną, nes gimus Lukui mudu su žmona laikėmės lygiai tokio požiūro. Kai jam buvo keturi mėnesiai, užra­ šėme į San Fransisko darželį prie Filmoro ir Vestern Adišno prie­ miesčių.

Vienas iš darželio privalumų buvo didelė rasių įvairovė. Lukas kelerius metus nė neužsiminė apie kieno nors odos spalvą - nei darželio draugų, nei per televiziją matomų žmonių. Ir mes apie tai nekalbėjome. Manėme, viskas klostosi kuo puikiausiai. Likus dviem mėnesiams iki penkto Luko gimtadienio, daržely­ je buvo švenčiama Martino Lutherio Kingo diena. Ji irgi iš Afrikos! Be abejo, jis išmoko skirstyti žmones pagal odos spalvą, ir didžiavosi savo gebėjimu. Suglumau, kad darželis mūsų neperspėjo apie pamokėlę rasių tema.

Tačiau negalėjau nepastebėti, kaip tai sudomino sūnų. Buvo aišku, kad jis jau seniai apie tai galvoja. Jam palengvėjo, kad paga­ liau sulaukė paaiškinimo. Odos spalva - tai ženklas, iš kur esi kilęs. Dar po metų išgirdome jį su baltaodžiu draugu kalbantis apie odos spalvą. Ieškant tapatybės, odos spalva tapo svarbiausiu bruožu. Mano berniukas ėmė drovėtis savo garbanotų rusvų plaukų.

Jo plaukai nė iš tolo nepanašūs į juodaodžių žaidėjų. To latvių krepši­ ninko iš Golden State Warriors plaukų spalva buvo kaip mano sū­ naus. Su juo buvo galima tapatintis.

Mano sūnus ieškojo tapatybės ir žvalgėsi pavyzdžio, kuriuo galėtų sekti. Rasė ir šukuosena tapo ta­ patybės formulės dalimi.

Document Information

Taiklūs metimai ir veržlūs puolimai - ne. Nesilioviau stebėjęsis. Aptarėme, kad mūsų gyvenime nebūtų kai kurių draugų, jei juos būtume rinkęsi pagal spalvą.

Lukas suprato mintį ir ilgainiui įsisavino pamoką. Dabar jis atvirai kalba apie lygybę ir diskriminacijos neteisingumą. Anuomet nežinojau, ką žinau dabar, tad man buvo sunku su­ prasti sūnaus entuziazmą.

Visą laiką maniau, kad rasizmo išmoks­ tama.

ar galite sulieknėti kulkšnis arbata degina pilvo riebalus

Jei vaikas auga nerasistiniame pasaulyje, kodėl jis savaime vieną rasę iškelia aukščiau už kitą? Kada aplinkos siunčiama žinia jam tampa nebesvarbi - aplinkos, kuria mes taip didžiuojamės?

Anuomet nežinojau, ką žinau dabar, tad man buvo sunku su­ prasti sūnaus entuziazmą. Visą laiką maniau, kad rasizmo išmoks­ tama. Jei vaikas auga nerasistiniame pasaulyje, kodėl jis savaime vieną rasę iškelia aukščiau už kitą? Kada aplinkos siunčiama žinia jam tampa nebesvarbi - aplinkos, kuria mes taip didžiuojamės?

Mišrios aplinkos teorija - pagrindinis principas, kuriuo parem­ tos šiuolaikinės integruotos mokyklos. Aš, kaip ir dauguma žmo­ nių, maniau, kad per trisdešimt metų nuo segregacijos panaikini­ mo daugybė mokslinių tyrimų turėjo įrodyti, jog mišrios aplinkos teorija teisinga. Paskui mudu su Ashley ėmėme kalbėtis su moksli­ ninkais, nagrinėjusiais šiuos tyrimus. Pavyzdžiui, daktaras Gary Orfieldas vadovauja civilinių teisių projektui - Harvarde įsteigtai, bet vėliau į Los Andželo Kalifornijos universitetą perkeltai minčių talpyklai.

Ar naudinga aiškinti vaikams apie rases ir odos spalvą?

Baigtą 86 puslapių dokumentą Orfieldas išsiuntė visiems socialinių mokslų specialistams iš savo adresų sąrašo ir gavo palaikymo parašus. Ant rašto antspaudo neuždėjo jokia prabangi teisininkų kontora. Orfieldas labai didžiavosi, kad raštą kūrė mokslininkai, o ne teisi­ ninkai, todėl jis išėjo pagrįstas ir nešališkas. Tačiau širdyje Orfieldas jautėsi nusivylęs ir net piktas. Desegregacija išties daro apčiuopiamą įtaką, bet ją reikia vykdyti teisingai.

Mokslininkai nemėgsta išpūsti duomenų. Bigler iš Teksaso universiteto buvo viena iš mokslininkų, stipriai įsitraukusių į kreipimosi kūrimą. Jos vertinimas skamba dar aštriau nei Orfieldo. Bigler karštai pasi­ sako už desegregaciją mokyklose dėl moralinių priežasčių. Vis dėlto tėvams svarbu žinoti, kad mišrios mokyklos lankymas nėra garantija, jog vaikas išsiugdys geresnes rasines nuostatas nei atski­ roje mokykloje.

Pasirodo, rasės problema, palyginti su kitomis šališkumo ir dis­ kriminacijos problemomis, yra ypač sudėtinga. Daktaras Thoma- sas Pettigrew iš Santa Kruzo Kalifornijos universiteto išanalizavo per tyrimų, patvirtinančių, kad bendravimas su kitokiais žmo­ nėmis gali sumažinti šališkumą.

Sėkmingiausi tyrimai buvo susiję ne su rasėmis, o su nuostatomis neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių ir homoseksualų atžvilgiu. Kitose šalyse atlikti tyrimai irgi buvo sė­ kmingi, pavyzdžiui, sumažėjo žydų ir palestiniečių arba baltaodžių Kodėl baltieji tėvai nekalba apie rases 71 ir juodaodžių Pietų Afrikos Respublikoje priešiškumas. Amerikos rasių klausimui skirti tyrimai rodo tik nedidelę naudą studentams.

john mcdougall numesti svorio numesti svorį spaudžiant kojas

Pradinės ir vidurinės mokyklos klasės - kitas klausimas. Neseniai vykdant civilinių teisių projektą buvo tiriami šešių ša­ lies mokyklų vienuoliktokai.

Vienas tyrimas buvo atliekamas Luis- vilyje, kur, regis, desegregacija davė naudos. Vienuoliktokų tyrimai atskleidžia, kad per 80 proc.

Daugiau nei 85 proc. Tačiau kitose apygardose nėra taip gražu. Lino miestas Masačū­ setse, esantis už 16 km į šiaurės vakarus nuo Bostono, paprastai laikomas dar vienu įvairovės ir sėkmingos desegregacijos mokyklo­ se pavyzdžiu.

Paklausti, ar suaugę norėtų gyventi mišriame rajone, maždaug 70 proc. Tačiau į tą patį klausimą teigiamai atsakė tik 35 proc. Nusipelnęs atsistatydinęs Naujosios Meksikos valstijos universi­ teto profesorius Walteris Stephanas visą gyvenimą tyrinėjo moks­ leivių rasines nuostatas po pirmų metų mišrioje mokykloje. Jis nustatė, kad 16 proc. Stephanas nėra segregacionistas - jis pasirašė mokslininkų kreipimąsi ir yra vienas gerbiamiausių šios srities specialistų. Mišrių mokyklų bėda ta, kad jos nebūtinai stiprina rasių drau­ gystę.

Dažnai nutinka priešingai. Jamesas Moody iš Djuko universiteto - žinovas, kaip paau­ gliai sudaro ir išlaiko socialinius tinklus, - išanalizavo per 90 Paauglių iš skirtingų visų šalies regionų mokyklų duomenis. Moody nustatė moksleivių ir jų draugų rasę, paskui kiekvieno moksleivio skirtingų rasių draugų skaičių palygino su visos mokyklos rasine sudėtimi.

Moody atrado, kad kuo mišresnė mokykla, tuo labiau vaikai mokykloje skirstosi pagal rases ir tautinę kilmę, taigi tikimybė, kad susidraugaus skirtingų rasių vaikai, yra mažesnė. Todėl mišriose mokyklose besimokantys vienuoliktokai ir dvy­ liktokai kasdien duoda du priešingus socialinius signalus. Pirmas si­ gnalas įkvepia - daug moksleivių draugauja su kitos rasės atstovais.

Antra dr palmer svorio netekimas warner robins ga tragiška - kur kas daugiau vaikų labiau mėgsta ben­ drauti su saviškiais. Daugėjant mišrių mokyklų, pastarasis reiškinys tampa vis pastebimesnis. Vaikščiodamas po mokyklą vaikas mato daug grupių, į kurias dėl savo rasės negali patekti, stalus valgykloje, prie kurių negali atsisėsti, numanomas ribas, kurių nevalia perženg­ ti. Tai neišvengiama, net jei moksleivis turi kitų rasių draugų.

Vis dėlto bendri būreliai padidina tikimybę, kad skirtingų rasių mokiniai susidraugaus. Analizuodamas duomenis Moody atsižvel­ gė ir į popamokinę veiklą, sporto ir mokslo būrelius bei mokyklos renginius, per kuriuos moksleiviai gali integruotis arba pasi­ skirstyti. Taisyklės tai nekeičia: didesnis mišrumas lemia didesnę moksleivių segregaciją. Šiaurės Karolinos Čapel Hilo universiteto komanda patvirtino Moody gautus rezultatus. Kaip tik taip ir nutinka. Tikimybė ne ką didesnė, net jei kalbama apie an­ trą, trečią ar penktą pagal gerumą draugą.

Juodaodžiams tokia tiki­ mybė ne ką didesnė: 85 proc. Skirtingų rasių draugai dažniausiai užsiima tik viena bendra veikla, o ne keliomis, todėl tikėtina, kad ilgainiui, vaikams perėjus iš vidurinių klasių į aukštesniąsias, tokia draugystė iširs.

WARNER ROBINS OPTIMIST CEREMONY

Kyla pagunda tikėti, kad šiuolaikiniai vaikai, augdami tokioje mišrioje aplinkoje, išmoks sutarti su visų rasių žmonėmis. Vis dėlto daugybė tyrimų leidžia manyti, kad tai veikiau svajonė nei tiesa.

Nesiliauju svarstęs, ar desegregacija nebūtų sėkmingesnė, jei tė­ vai ją skatintų, užuot tylėję? Negi tikrai taip sunku su mažais vaikais kalbėtis apie rases? Katz, ištyrusi juodaodžių ir baltaodžių vaikų, atkreipė dėmesį, kad tėvai su vaikais nesidrovėdami šnekasi apie lytis, labai stengiasi griauti stereotipus apie berniukus ir mergaites.

Iš to galėtume mo­ kytis kalbėti apie rases. Sugalvoti, ką sakyti, nesudėtinga. Tik klausimas, kaip dažnai tai sakome. Vaikų smegenys linkusios viską rūšiuoti, todėl tame, ką mato, vaikas nejučia ima ieškoti dėsningumo. Maži vaikai, net jei ir mato gerą pavyzdį, daro išvadas, verčian­ čias tėvus gūžtis. Vaikai nėra pasyvūs žinių kaupėjai, jie aktyviai kuria sąvokas.

Bigler matė daug pavyzdžių, kaip vaikai iškraipo pri­ siminimus, kad jie atitiktų mintyse susidarytas kategorijas. Sme­ genų poreikis viską skirstyti į kategorijas septynerių metų dar sti­ presnis nei penkerių, todėl antrokai gali labiau iškraipyti tiesą nei parengiamosios klasės mokinukai.

Tėvams atrodo, kad jų vaikas vis sunkiau suvokia pasaulio įvairovę. Tyrėjai atrado, kad tik išsamūs pokalbiai apie rases yra paveikūs, be to, reikia kalbėti vaikams suprantamais žodžiais.

Pavyzdžiui, skaitydami Jackie Robinsono biografiją mokiniai sužinojo, kad jis buvo pirmasis afroamerikietis Pagrindinėje beisbolo lygoje.

 • Beyonce jay z svorio metimas
 • Sojų dozavimo svarstymai.
 • Svorio metimas bella vista
 • Алистра была зачарована их красотой и явно полагала, что именно это и хотел показать ей Элвин.
 • Onson - svajukodramblione.ltan. .Salin - mitusLT | PDF
 • Kalcis: nauda sveikatai, naudojimas, šalutinis poveikis, dozavimas ir sąveika - Kalcis
 • Onson - svajukodramblione.ltan. .Salin - mitusLT | PDF
 • (PDF) Tęstinumo hipotezės sapnų tyrimuose | Elizaveta Lemesheva - svajukodramblione.lt

Tačiau tik pusė vaikų gavo perskaity­ ti, kad anksčiau jis buvo paskirtas į Negrų lygą ir kentė baltųjų ais­ truolių patyčias. Kitos pusės vaikų skaitiniuose šie faktai - pateikti penkiais trumpais sakiniais - buvo praleisti.

Po dvi savaites trukusių istorijos pamokų buvo ištirtos rasinės vaikų nuostatos. Baltaodžiai vaikai, perskaitę visą istoriją apie dis­ Kodėl baltieji tėvai nekalba apie rases 75 kriminaciją, palankiau žiūrėjo į juodaodžius nei tie, kurie gavo neutralią versiją. Išsami istorija padarė didesnį poveikį. Bigler labai atsargiai daro išvadas iš tyrimo apie Jackie Robinso­ ną.

Ji atkreipia dėmesį, kad biografijos buvo išsamios, bet pasakojo apie ankstesnių laikų diskriminaciją. Šiau­ rės Karolinos Čapel Hilo universiteto klinikinės psichologijos specialistė ir profesoriaus asistentė April Harris-Britt tiria, kaip mažumoms priklausantys tėvai padeda vaikams ugdytis rasinę tapatybę. Suaugusieji ir vaikai, vartojantys mažai kalcio, dažniau priauga svorio, yra didesni kūno masės indeksas KMI ir turi antsvorio ar nutukimo, palyginti su žmonėmis, vartojančiais daug kalcio.

Mokslininkai ištyrė, ar padidėjęs kalcio vartojimas gali padėti numesti svorio. Kai kurie klinikiniai tyrimai rodo, kad padidėjęs kalcio vartojimas iš pieno produktų, tokių kaip jogurtas, padidina svorio, liesos kūno masės ir kūno riebalų nuostolių žmonėms, besilaikantiems mažai kalorijų, taip pat žmonėms, besilaikantiems įprastos neribotos kalorijų dietos.

Be to, vartojant kalcio papildus kartu su vitaminu D, padidėja svorio netekimas žmonėms, kurie nepakankamai vartoja kalcio. Panašu, kad kalcio papildai nedidina svorio žmonėms, vartojantiems pakankamai kalcio. Be to, neatrodo, kad kalcis padidina antsvorio turinčių žmonių svorį.

Galbūt neveiksminga Krūties vėžys. Kai kurie tyrimai rodo, kad moterims, kurios valgo daugiau kalcio, yra mažesnė rizika susirgti krūties vėžiu. Tačiau kiti tyrimai rodo, kad kalcio kiekis kraujyje nėra susijęs su krūties vėžio rizika. Apskritai dauguma tyrimų rodo, kad kalcio vartojimas nemažina krūties vėžio rizikos.

Širdies liga. Dauguma tyrimų rodo, kad sveikiems žmonėms nėra ryšio tarp kalcio papildų ir širdies ligų rizikos. Širdies smūgis. Ankstyvieji tyrimai rodo, kad žmonėms, kurie racione vartoja daugiau kalcio, yra mažesnė širdies priepuolio rizika. Kai kurie tyrimai rodo, kad kalcio papildai padidina širdies priepuolio riziką.

Kiti tyrimai rodo, kad jokio efekto nėra. Gali būti, kad kai kuriems žmonėms padidėja rizika, o kitiems - ne. Pavyzdžiui, žmonėms, kurie vartoja kalcį kaip vieną papildą, gali padidėti rizika. Kita vertus, žmonėms, vartojantiems kalcio su vitaminu D, panašu, kad rizika nėra padidėjusi. Taip pat žmonėms, vartojantiems kalcio papildą ir vartojantiems daugiau nei mg kalcio per parą, gali būti didesnė rizika, o žmonėms, kurie vartoja papildą ir vartoja mažiau kalcio dietoje.

Širdies sustojimas. Įrodymai rodo, kad kalcio vartojimas širdies sustojimo metu nepadidina išgyvenamumo ir gali iš tikrųjų pabloginti gaivinimo galimybę. Nepakanka įrodymų, kad būtų galima įvertinti Tyrimai rodo, kad vien kalcio vartojimas nemažina vėžio rizikos. Kalcio vartojimas kartu su vitaminu D kai kuriems žmonėms gali sumažinti vėžio riziką, tačiau rezultatai yra prieštaringi.

Tačiau kiti tyrimai rodo, kad kasdien vartojant mg kalcio ir TV vitamino D3 cholekalciferolionemažėja vėžio išsivystymo rizika sveikoms vyresnio amžiaus moterims, kurių vitamino D kiekis prieš gydymą yra pakankamas. Kai kurie ankstyvieji tyrimai rodo, kad vartojant daugiau kalcio iš dietos ar papildų, vartojant atskirai arba kartu su vitaminu D, sumažėja rizika susirgti 2 tipo cukrinis dr palmer svorio netekimas warner robins ga. Didelis švino kiekis kraujyje.

Kai kurie tyrimai rodo, kad kalcio papildų vartojimas nesumažina švino kiekio kraujyje. Endometriumo vėžys. Kalcio papildų vartojimas gali sumažinti endometriumo vėžio išsivystymo riziką.

Soja: nauda sveikatai, naudojimas, šalutinis poveikis, dozavimas ir sąveika - Esu

Tačiau maistinis kalcis, atrodo, neturi jokios naudos. Užkirsti kelią kritimams. Įrodymai rodo, kad kalcis ir vitaminas D gali padėti išvengti kritimo, nes sumažina kūno svyravimus ir padeda išlaikyti normalų kraujospūdį. Panašu, kad vien kalcis neturi efekto. Įdomu tai, kad kalcis ir vitaminas D, atrodo, apsaugo nuo kritimo moterims, bet ne vyrams.

Yra keletas įrodymų, kad padidėjęs kalcio vartojimas dietoje gali sumažinti insulto riziką. Kiti duomenys rodo, kad padidėjęs kalcio kiekis nesumažina insulto rizikos. Medžiagų apykaitos sindromas. Kai kurie įrodymai rodo, kad vartojant daugiau kalcio iš dietos ir papildų, vartojant atskirai arba kartu su vitaminu D, sumažėja metabolinio sindromo išsivystymo rizika. Vitamino B12 trūkumas, kurį sukelia vaistas metforminas.

Kalcio papildų vartojimas gali sumažinti vitamino B12 trūkumą, kurį sukelia vaistas nuo diabeto metforminas. Burnos gleivinės opos. Įrodymai rodo, kad vartojant skalavimo skystį su kalcio fosfatu Caphosol, EUSA Pharma kartu su svorio metimas arabe, sumažėja skausmo trukmė žmonėms, sergantiems burnos opomis dėl kamieninių ląstelių transplantacijos.

Kiaušidžių vėžys. Ankstyvi duomenys rodo, kad didelis kalcio kiekis kraujyje yra susijęs su sumažėjusia kiaušidžių vėžio rizika. Tačiau kiti ankstyvi tyrimai rodo, kad kalcio vartojimas su maistu nėra susijęs su kiaušidžių vėžio rizika. Depresija po nėštumo po gimdymo. Ankstyvieji tyrimai rodo, kad vartojant kalcį kasdien, pradedant nuo 11 iki 21 nėštumo savaitės, depresija sumažėja praėjus 12, bet ne 6 savaitėms po gimdymo.

Su nėštumu susiję kojų mėšlungiai. Ankstyvi tyrimai rodo, kad kalcis gali padėti išvengti kojų mėšlungio antroje nėštumo pusėje. Prostatos vėžys.

Document Information

Tyrimai apie tai, kaip kalcis veikia prostatos vėžio riziką, parodė prieštaringus rezultatus. Kai kurie tyrimai rodo, kad kasdien vartojant kalcio papildus sumažėja prostatos vėžio rizika. Tačiau dr palmer svorio netekimas warner robins ga tyrimai rodo, kad nėra ryšio tarp kalcio vartojimo ir rizikos susirgti prostatos vėžiu. Ankstyvieji tyrimai rodo, kad kalcis gali padėti kontroliuoti priepuolius, atsirandančius dėl staigaus kalcio kiekio kraujyje sumažėjimo.

Laimo ligos. Norint įvertinti kalcio veiksmingumą šiems tikslams, reikia daugiau įrodymų. Kaip veikia kalcis? Kalcio taip pat yra kraujyje, raumenyse ir kituose audiniuose. Kalcis kauluose gali būti naudojamas kaip rezervas, kurį prireikus galima išleisti į kūną. Senstant kalcio koncentracija organizme mažėja, nes jis išsiskiria iš kūno per prakaitą, oda ląstelių ir atliekų. Be to, senstant moterims kalcio absorbcija linkusi mažėti dėl sumažėjusio estrogeno kiekio. Kalcio absorbcija gali skirtis priklausomai nuo rasės, lyties ir amžiaus.

Kaulai visada skyla ir atstatomi, o šiam procesui reikalingas kalcis. Papildomas kalcio vartojimas padeda kaulams tinkamai atkurti ir išlikti stipriems. Ar kyla problemų dėl saugumo? Kalcis gali sukelti kai kuriuos nepilnametius šalutiniai poveikiai pavyzdžiui, raugėjimas ar dujos. Venkite vartoti per daug kalcio.

Didesnės dozės padidina rimtų šalutinių reiškinių, tokių kaip per didelis kalcio kiekis kraujyje, ir pieno-šarmų sindromo tikimybę, kuri gali sukelti inkstų akmenis, inkstų nepakankamumą ir mirtį. Taip pat nerimaujama, kad papildomas kalcis gali padidinti širdies priepuolio riziką. Kai kurie tyrimai rodo, kad kalcio vartojimas, dažnai viršijantis rekomenduojamą — mg paros normą, yra susijęs su padidėjusia širdies priepuolio rizika vyresnio amžiaus žmonėms.

Tačiau kiti tyrimai rodo, kad nėra ryšio tarp kalcio papildų ir širdies priepuolio rizikos. Gali būti, kad vienoms grupėms yra padidėjusi rizika, o kitoms - ne. Toliau vartokite pakankamą kiekį kalcio, kad patenkintumėte dienos poreikius, tačiau venkite per didelio kalcio kiekio.

Būtinai apsvarstykite bendrą kalcio suvartojimą tiek iš maisto, tiek iš papildomų šaltinių ir stenkitės neviršyti — mg kalcio per dieną. Be to, jei kalcio papildus reikia vartoti kartu su maistu, apsvarstykite galimybę vartoti kalcio kartu su vitaminu D turinčius papildus.

Nėra pakankamai informacijos apie kalcio vartojimo į veną į veną saugumą nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Mažas rūgšties kiekis skrandyje achlorhidrija. Žmonės su mažu skrandžio rūgšties kiekiu pasisavina mažiau kalcio, jei kalcio imama nevalgius. Tačiau neatrodo, kad mažas rūgšties kiekis skrandyje sumažina kalcio absorbciją, jei kalcio vartojama su maistu. Patarkite žmonėms, sergantiems achlorhidrija, valgio metu vartoti kalcio papildus.

Didelis fosfatų kiekis kraujyje hiperfosfatemija arba mažas fosfatų kiekis kraujyje hipofosfatemija : Kalcis ir fosfatas turi būti pusiausvyroje organizme. Per didelis kalcio kiekis gali išmušti iš pusiausvyros ir pakenkti. Nevartokite papildomo kalcio be savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo priežiūros.

Nepakankamai aktyvi skydliaukė hipotirozė : Kalcis gali trukdyti skydliaukės hormonas pakaitinis gydymas. Vaistus nuo kalcio ir skydliaukės atskirkite mažiausiai 4 valandomis. Per daug kalcio kraujyje kaip ir prieskydinės liaukos sutrikimų ir sarkoidozės atveju : Turėtumėte vengti kalcio, jei turite vieną iš šių sąlygų. Bloga inkstų funkcija : Kalcio papildai gali padidinti riziką, kad kraujyje yra per daug kalcio žmonėms, kurių inkstų funkcija bloga.

Rūkymas : Rūkantys žmonės absorbuoja mažiau kalcio iš skrandžio. Insultas Ankstyvieji tyrimai rodo, kad vyresnės moterys, patyrusios insultą, vartojančios kalcio papildus 5 ar daugiau metų, gali padidinti išsivystymo tikimybę demencija.

Norint nustatyti, ar tiems, kurie patyrė insultą, reikia vengti kalcio ekologiškas plonas režimas, reikia atlikti daugiau tyrimų. Ar yra sąveikos su vaistais? Ceftriaksonas Rocephin Sąveikos įvertinimas: Majoras Nevartokite šio derinio. Vartojant į veną ceftriaksoną Rocephin ir kalcį, gyvybei gali būti padaryta žala plaučiams ir inkstams. Kalcio negalima vartoti į veną per 48 valandas po intraveninio ceftriaksono Rocephin vartojimo.

Dolutegraviras Tivicay Sąveikos įvertinimas: Majoras Nevartokite šio derinio.

Uploaded by

Dolutegraviras Tivicay yra vaistas, vartojamas gydyti ŽIV. Kalcio vartojimas kartu su dolutegraviru Tivicay gali sumažinti dolutegraviro Tivicay kiekį kraujyje. Teoriškai tai gali sumažinti dolutegraviro Tivicay poveikį. Norint išvengti šios sąveikos, dolutegravirą Tivicay reikia vartoti 2 valandas prieš arba 6 valandas po kalcio vartojimo. Elvitegraviras Vitekta Sąveikos įvertinimas: Majoras Nevartokite šio derinio. Elvitegraviras Vitekta yra vaistas, vartojamas ŽIV gydyti.

Kalcio vartojimas kartu su elvitegraviru Vitekta gali sumažinti elvitegraviro Vitekta kiekį kraujyje. Teoriškai tai gali sumažinti elvitegraviro Vitekta poveikį. Norint išvengti šios sąveikos, elvitegravirą Vitekta reikia vartoti likus 2 valandoms iki kalcio vartojimo arba praėjus 2 valandoms po jo.

Kalcio dozavimo svarstymai. Kokie dar pavadinimai yra kalcis? Kas yra kalcis? Kalcis yra mineralas, kuris yra būtina kaulų ir dantų dalis. Kalcis vartojamas per burną, kad būtų galima gydyti ir užkirsti kelią mažam kalcio kiekiui ir atsirandančioms kaulų ligoms, įskaitant raumenų mėšlungį latentinė tetanijaosteoporozė silpni kaulai dėl mažo kaulų tankiorachitas vaikų būklė, susijusi su kaulų minkštėjimu ir osteomaliacija kaulų minkštėjimas, apimantis skausmą.

Aliuminio druskos Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Pasitarkite su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Kalcio citratas gali padidinti aliuminio absorbciją aliuminio hidroksidas. Šis aliuminio kiekio padidėjimas gali tapti toksiškas žmonėms, sergantiems inkstų liga.

Tačiau ne visos kalcio formos sukelia šį poveikį. Panašu, kad kalcio acetatas nedidina aliuminio absorbcijos. Antibiotikai chinolonų grupės antibiotikai Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Kalcis gali sumažinti antibiotikų absorbciją. Norėdami išvengti šios sąveikos, vartokite šiuos vaistus mažiausiai 2 valandas prieš arba 4—6 valandas po kalcio papildų.

Yra keletas chinolonų grupės antibiotikų, kurie gali sąveikauti su kalciu ciprofloksacinas Kipraslevofloksacinas Levakinasofloksacino Floksinasmoksifloksacino Aveloxgatifloksacinas Tequingemifloksacinas Factive ir kt. Antibiotikai tetraciklino grupės antibiotikai Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Skrandyje kalcis gali prisijungti prie kai kurių antibiotikų, vadinamų tetraciklinais.

Tai sumažina tetraciklinų, kuriuos galima absorbuoti, kiekį. Kalcio vartojimas su tetraciklinais gali sumažinti tetraciklinų veiksmingumą. Kad išvengtumėte šios sąveikos, vartokite kalcį mažiausiai 2 valandas prieš arba 4—6 valandas po tetraciklinų vartojimo.

numesti svorio malajalam ką valgyti norint smarkiai sulieknėti

Kai kurie tetraciklinai apima demeklocikliną Deklomicinasminociklinas Minocinas ir tetraciklinas Achromicinas ir kiti. Bisfosfonatai Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Kalcis gali sumažinti jūsų kūno absorbuoto bisfosfato kiekį.

Kalcio vartojimas kartu su bisfosfatais gali sumažinti bisfosfato veiksmingumą. Norėdami išvengti šios sąveikos, bifosfonatą gerkite likus bent 30 minučių iki kalcio arba, pageidautina, kitu dienos laiku. Kalcipotrienas Dovonex Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio.

Kalcipotrienas Dovonex yra vaistas, panašus į vitaminą D. Vitaminas D padeda organizmui absorbuoti kalcį. Kalcio papildus vartojant kartu su kalcipotrienu Dovonexorganizme gali būti per daug kalcio.

Digoksinas Lanoksinas Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Kalcis gali paveikti jūsų širdį. Digoksinas Lanoxin naudojamas stipriau plakti širdžiai.

Kalcio vartojimas kartu su digoksinu Lanoxin gali sustiprinti digoksino Lanoxin poveikį ir sukelti nereguliarų širdies plakimą. Jei vartojate digoksiną Lanoxinprieš pradėdami vartoti kalcio papildus, pasitarkite su gydytoju. Diltiazemas Cardizem, Dilacor, Tiazac taip pat gali paveikti jūsų širdį. Vartojant didelius kalcio kiekius kartu su diltiazemu Cardizem, Dilacor, Tiazacgali sumažėti diltiazemo Cardizem, Dilacor, Tiazac veiksmingumas.

Levotiroksinas Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Levotiroksinas vartojamas esant silpnai skydliaukės funkcijai. Kalcis gali sumažinti levotiroksino absorbciją. Kalcio vartojimas kartu su levotiroksinu gali sumažinti levotiroksino veiksmingumą.

Levotiroksiną ir kalcį reikia vartoti ne trumpiau kaip 4 valandas. Ličio Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Ilgalaikis ličio vartojimas gali padidinti kalcio kiekį kraujyje. Ličio vartojimas kartu su kalcio papildais gali padidinti kalcio kiekio padidėjimo riziką. Raltegraviras Isentress Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio.

Raltegraviras Isentress yra vaistas, vartojamas ŽIV gydyti. Kelis mėnesius vartojant kalcį kartu su raltegraviru Isentressgali sumažėti raltegraviro Isentress kiekis kraujyje ir sumažėti jo poveikis. Panašu, kad vartojant vieną kalcio dozę kartu su raltegraviru Isentressraltegraviro Isentress koncentracija kraujyje nepaveikiama.

Sotalolis Betapace Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Kalcio vartojimas su sotalolis Betapace gali sumažinti jūsų kūno absorbuoto sotalolio Betapace kiekį. Kalcio vartojimas kartu su sotaloliu Betapace gali sumažinti sotalolio Betapace veiksmingumą. Norėdami išvengti šios sąveikos, vartokite kalcį bent 2 valandas prieš arba 4 valandas po sotalolio Betapace vartojimo.

Verapamilis Calan, Covera, Isoptin, Verelan taip pat gali paveikti jūsų širdį. Nevartokite didelių kalcio kiekių, jei vartojate verapamilį Calan, Covera, Isoptin, Verelan.

Vandens piliulės tiazidiniai diuretikai Sąveikos įvertinimas: Vidutinis Būkite atsargūs dėl šio derinio. Tai gali sukelti rimtą šalutinį poveikį, įskaitant inkstų sutrikimus. Estrogenai Sąveikos įvertinimas: Nepilnametis Dr palmer svorio netekimas warner robins ga atsargūs dėl šio derinio. Estrogenas padeda jūsų kūnui absorbuoti kalcį. Estrogeno tablečių vartojimas kartu su dideliu kalcio kiekiu gali per daug padidinti kalcio kiekį organizme. Vaistai nuo aukšto kraujospūdžio kalcio kanalų blokatoriai Sąveikos įvertinimas: Nepilnametis Būkite atsargūs dėl šio derinio.

Kalcio kanalų blokatoriai yra tam tikro tipo vaistas, vartojamas nuo padidėjusio kraujospūdžio. Vartojant IV, kalcis gali sumažinti kalcio kanalų blokatorių poveikį.

Tačiau nėra įrodymų, kad kalcio papildų vartojimas ar maisto produktų, kuriuose yra kalcio, vartojimas turėtų įtakos kalcio kanalų blokatoriams. Kai kurie vaistai nuo aukšto kraujospūdžio apima nifedipinas AdalatasProcardiaverapamilis Calan, Isoptin, Verelandiltiazemas Cardizemizradipinas DynaCircfelodipinas Plendilamlodipinas Norvascasir kiti. Moksliniuose tyrimuose buvo tiriamos šios dozės: Pagal burną: Norint išvengti mažo kalcio kiekio: paprastai vartojama gramai kalcio per parą. Kartais jis vartojamas su TV vitamino D.

Rėmuo: prireikus naudojama 0,5—1,5 gramo kalcio karbonato. Sumažinti fosfatų kiekį suaugusiems žmonėms lėtinis inkstų nepakankamumas : Buvo naudojamas ,5 g per dieną kalcio karbonato arba kalcio acetato.

Paros dozė padalijama ir vartojama valgio metu. Kortikosteroidų vartojimo sukeltų silpnų kaulų osteoporozės prevencijai: Padalijama 0, gramo elementinio kalcio paros dozė per parą.

Parathormono kiekiui sumažinti hiperparatiroidizmas : 1,2—4 gramai kalcio, paprastai kaip karbonato druska. Dažnai jis vartojamas kartu su mažai fosfatų turinčia dieta arba TV vitamino D. Silpnų kaulų osteoporozės profilaktikai: Dauguma ekspertų rekomenduoja vartoti — mg kalcio per parą, kad būtų išvengta osteoporozės ir kaulų lūžių. Nėščioms moterims, vartojančioms mažai kalcio, vaisiaus kaulų tankis padidėja: — mg per parą, vartojami antrąjį ir trečiąjį trimestrą.

Premenstruacinio sindromo PMS atveju: ,3 gramo per dieną kaip kalcio karbonato. Kolorektalinio vėžio ir pasikartojančių kolorektalinių gerybinių navikų adenomų prevencijai: Iki 2 gramų per dieną. Esant dideliam cholesterolio kiekiui: mg per parą, atskirai arba kartu su vitaminu Dr palmer svorio netekimas warner robins ga, buvo vartojama kartu su mažai riebalų turinčiomis ar ribotų kalorijų dietomis.

Norint išvengti aukšto kraujospūdžio nėštumo metu preeklampsija : 1—2 ar stimuliatoriai sukelia svorio kritimą elementaraus kalcio per parą kaip kalcio karbonatas. Kolorektalinio vėžio ir pasikartojančių kolorektalinių gerybinių navikų adenomų prevencijai: kalcis mg per parą.

Esant dideliam cholesterolio kiekiui: vartojant mg per parą su vitaminu D arba be jo, TV per parą buvo vartojama kartu su mažai riebalų turinčiomis ar ribotų kalorijų dietomis. Esant aukštam kraujospūdžiui: iki 0,4—2 gramų per parą iki 4 metų. Dantų praradimo prevencijai pagyvenusiems žmonėms: mg kalcio kartu su TV vitamino D kasdien 3 metus. Svorio metimui: vartojamas kalcis — mg per parą, paprastai vartojamas kartu su riboto kaloringumo dieta.

riebalų makrokomandas riebalų nuostolių seka

Kai kuriais atvejais kalcis vartojamas kartu su TV vitamino D. Digoksiną vartojantiems suaugusiesiems dozė skiriama per minučių. Aukštas kraujospūdis: paaugliams buvo vartojama 1,5 g per parą 8 savaites. Kalcio karbonatas ir kalcio citratas yra dvi dažniausiai naudojamos kalcio formos.

Kalcio papildai paprastai yra padalijami į dvi dozes kasdien, kad padidėtų absorbcija. Geriausia vartoti kalcį su maistu mg ar mažesnėmis dozėmis. Medicinos institutas paskelbia rekomenduojamą kalcio dienos normą RDAkuri yra suvartojamo kiekio, reikalingo patenkinti beveik visų sveikų gyventojų reikalavimus, įvertis.

Dabartinė RDA buvo nustatyta m. Reikia vengti dozės, viršijančios šį lygį. Dozės, viršijančios rekomenduojamą — mg paros normą, daugumai suaugusiųjų buvo susijusios su padidėjusia širdies priepuolio rizika. Kol nežinoma daugiau, toliau vartokite pakankamą kiekį kalcio, kad patenkintumėte dienos poreikius, bet ne per didelį kalcio kiekį. Išsami natūralių vaistų duomenų bazė įvertina veiksmingumą, pagrįstą moksliniais įrodymais pagal šią skalę: Veiksminga, greičiausiai efektyvi, galbūt efektyvi, galbūt neveiksminga, greičiausiai neveiksminga ir nepakankama įrodymų įvertinti išsamus kiekvieno reitingo aprašymas.

Nuorodos Abbott, R. Dietinio kalcio ir pieno vartojimo įtaka tromboembolinio insulto rizikai vyresnio amžiaus vidutinio amžiaus vyrams. Honolulu širdies programa. Insultas ; 27 5 : Peržiūrėti santrauką. Abellan, Perez M. Interna ; 12 1 : Abrams, S. Kalcio ir cinko absorbcija iš kūdikių mišinių, kuriuose yra laktozės ir be laktozės. Am J Clin Nutr ; 76 2 : Lašišos kalcitonino nosies purškalas kortikosteroidų sukeltos osteoporozės prevencijoje.

J Reumatolis. J Med. Al, Sarakbi W. Pieno produktai ir krūties vėžio rizika: literatūros apžvalga. Moterų med. Albanese, A. Pagyvenusių žmonių kaulų sveikatos problemos. Dešimties metų tyrimas.

Valstybė J Med. Almirall, J. Kalcio acetatas, palyginti su kalcio karbonatu, siekiant kontroliuoti fosforo kiekį serume hemodializuojamiems pacientams. Am J Nephrol ; 14 3 : Almustafa, M. Kalcio ir lytinių hormonų gydymo poveikis stuburo slankstelių lūžimui osteoporozėje. J Med ; 83 : Aloia, J. Kaulų masę lemiantys veiksniai moterų po menopauzės. Archas internas. Calcitriol gydant osteoporozę po menopauzės.

Am J Med. Kalcio papildai su pakaitine hormonų terapija ir be jos, siekiant išvengti kaulų praradimo po menopauzės. Alonso, A. Am J Clin Nutr ; 82 5 : Amin, S. Kortikosteroidų sukeltos osteoporozės valdymui naudojamų vaistų terapijos lyginamasis veiksmingumas: meta-regresija.

J Bone Miner Res ; 17 8 : Vitamino D vaidmuo kortikosteroidų sukeltoje osteoporozėje: metaanalizinis metodas. Arthritis Rheum ; 42 8 : Angusas, R. Efektyviausias būdas greitai numesti riebalus suvartojimas ir kaulų mineralų tankis.

Bone Miner Klinikinis mitybos įpročių poveikio kraujospūdžiui tyrimas. DASH bendradarbiavimo tyrimų grupė. J Med ; 16 : Arbmanas, G. Javų pluoštas, kalcis ir storosios žarnos vėžys. Vėžys ; 69 8 : Ardissino, G. Kalcitriolio pulso terapija nėra efektyvesnė nei kasdieninė kalcitriolio terapija kontroliuojant antrinį hiperparatiroidizmą vaikams, sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu.

Europos tyrimo grupė dėl vitamino D vaikams, sergantiems inkstų nepakankamumu. Nephrol ; 14 7 : Arthur, RS, Piraino, B. Nutr Cancer ; 3 4 : Hirota, T. Clin kalcis ; 16 12 : Ho, S. Sojų baltymų vartojimas ir kaulų masė ankstyvosioms pomenopauzinėmis kinų moterims. Hoie, L. Thheras ; 22 2 : Hoie, LH, Guldstrand, M. Naujo izoliuoto sojos baltymo, turinčio didelį kiekį nesočiųjų baltymų, cholesterolio kiekį kraujyje mažinantis poveikis hipercholesterolemijoje pacientų.

Adv Ther ; 24 2 : Mitybinės mėsos ir maistinių sojos pupelių baltymų poveikio hiperlipideminių asmenų plazmos lipidams palyginimas. Reumatoidinio artrito gydymas peptidų dieta: atsitiktinių imčių, kontroliuojamas tyrimas. Hooper, L. Flavonoidai, daug flavonoidų turintys maisto produktai ir širdies ir kraujagyslių rizika : atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metaanalizė. Am J Clin Nutr ; 88 1 : Hori, G. Sojų baltymų hidrolizatas su susietais fosfolipidais sumažina serumą hipercholesterolemija sergančių savanorių vyrų cholesterolio kiekis Biosci.

Biochem ; 65 1 liekninanti greita žolelių arbata Horiuchi, T. Sojų baltymų poveikis kaulų apykaitai japonų moterims po menopauzės. Hsu, C. Sojų izoflavono papildai moterims po menopauzės.

Poveikis plazmos lipidams, antioksidacinių fermentų veiklai ir kaulų tankiui. J Reprod. Med, ; 46 3 : Huang, H. Vienerių metų sojos izoflavono papildai užkerta kelią ankstyvam kaulų menopauzės praradimui, tačiau be dozės priklausomo poveikio. Huffas, M. Labai mažo tankio lipoproteinų-apoproteinų B apyvarta padidėja pakeičiant sojos pupelių baltymus mėsos ir pieno baltymais hipercholesteroleminių vyrų dietose. Am J Clin Nutr ; 39 6 : Hunt, K. Botaniniai ekstraktai kaip odos senėjimo preparatai: sisteminga apžvalga.

Narkotikai, senstantys dr palmer svorio netekimas warner robins ga 12; 27 12 : Hwang, Y. Sojų maisto vartojimas ir prostatos vėžio rizika: stebėjimo tyrimų metaanalizė. Cancer ; 61 5 : Iacovou, M. Kūdikių dieglių dietinis valdymas: sisteminga apžvalga. Vaikų sveikata J. Itsiopoulos, C. Ar Viduržemio jūros dieta gali užkirsti kelią prostatos vėžiui? Food Res. Iyngkaran, N. Sojos baltymų poveikis jaunų kūdikių plonosios žarnos gleivinei, atsigaunančiai po ūmaus gastroenterito. J Pediatr.

Nutr ; 7 1 : Izumi, T. Geriamojo sojos izoflavono aglikono vartojimas pagerina senyvą suaugusių moterų odą. J Nutr Sci Vitaminol. Tokijas ; 53 1 : Jacques, H. Jehn, CF, Boulikas, T. Liposominės cisplatinos lipoplatino kartu su 5-FU farmakokinetika pacientams, sergantiems pažengusiu galvos ir kaklo vėžiu: pirmieji a III fazės tyrimas.

Anticancer Res ; 27 1A : Sojų pusryčių dribsnių poveikis kraujo lipidams ir oksiduotiems mažo tankio lipoproteinams. Metabolizmas ; 49 11 : Jenkins, D. Augalinių baltymų hipocholesteroleminis poveikis hipokalorinėje dietoje. Aterosklerozė ; 78 : Johnstone, D. Dietinė vaikų alerginės ligos profilaktika.

Kalhan, R. Sojos genisteino naudos mechanizmas sergant astma: eozinofilo p38 priklausomos dr palmer svorio netekimas warner robins ga sintezės slopinimas. Clin Exp Allergy ; 38 1 : Kalmanas, D.

Baltymų šaltinio ir atsparumo lavinimo poveikis kūno sudėčiai ir lytiniams hormonams. Sports Nutr. Kardinaal, A. Fitoestrogeno išsiskyrimas ir kaulų netekimo greitis moterims po menopauzės. Kelley, K. Vertinant be recepto parduodamų alternatyvų karščiavimo blyksniams moterims menopauzėje įrodymus.

Med J Aust ; 2 : Key, T. Sojos maistas ir krūties vėžio rizika: perspektyvinis tyrimas Hirošimoje ir Nagasakyje, Japonijoje. Br J Cancer ; 81 7 : Khanna, D. Natūralūs produktai kaip aukso kasykla gydant artritą. Curr Opin Pharmacol ; 7 3 : Kim, H. Sojos fitoestrogeno genisteino veiksmai modeliuose žmogaus lėtinės ligos: galimas transformuojančio augimo faktoriaus beta dalyvavimas.

Biochem Soc Trans. Kim, J. Fermentuotas ir nefermentuotas sojos maisto vartojimas ir skrandžio vėžys Japonijos ir Korėjos populiacijose: metaanalizė stebėjimo tyrimų.

Vėžio mokslai. Ankštinių ir sojos produktų vartojimas ir vyresnio amžiaus moterų funkcinė negalia. Kingsley, M. Fosfatidilserino papildų poveikis mankštinantis.

Kjellman, N. Sojos, palyginti su karvės pienu kūdikiams, turintiems biparentinę atopinių ligų istoriją: atopinės ligos ir imunoglobulinų vystymasis nuo gimimo iki 4 metų.

Klinikinė alergija ; 9: Knight, D. Poveikis menopauzės simptomams ir izoflavono turinčių sojos miltelių maisto papildų priimtinumas.

Kobayashi, M. Sojų padažo Shoyu polisacharidų skatinamasis poveikis gyvūnų ir žmonių geležies absorbcijai. Int J Mol. Med ; 18 6 : Kohno, M. Sumažėja triacilglicerolio ir visceralinių riebalų kiekis serume, tarpininkaujant dietiniam sojos pupelių beta-konglicininui.

Uploaded by

J ateroskleris. Kok, L. Sojos izoflavonai, kūno sudėtis ir fizinis pajėgumas. Koletzko, S. Konig, D. Valgio pakeitimo poveikis medžiagų apykaitos rizikos veiksniams antsvorio ir nutukusiems žmonėms. Ann Nutr Metab ; 52 1 : Kotsopoulos, D. Sojų baltymų, turinčių fitoestrogenų, poveikis menopauzės simptomams moterims po menopauzės. Kreijkamp-Kaspers, S. Randomizuotas kontroliuojamas sojos baltymų, turinčių izoflavonų, poveikis kraujagyslių funkcijai moterims po menopauzės.

Krysiak, R. Peržiūrėkite vaistą. Kumar, N. Specifinis izoflavonų vaidmuo estrogenų apykaitoje moterims iki menopauzės. Vėžys ; 94 4 : Kurowska, EM, Jordanija, J. Invest Med. Lamartiniere, C. Naujagimių genisteino chemoterapija apsaugo nuo krūties vėžio. Proc Soc Exp Biol Med ; 1 : Lampe, J. Modifikuotos guaro dervos ir sojos polisacharido poveikis virškinimo traktui kaip enterinės formulės dietos dalis.

kaip greitai ir saugiai deginti riebalus ar numetate svorio prieš mėnesines

JPEN J. Vidinis riešutas. Šlapimo išskyrimas su sojos iššūkiu: įprasto mitybos įtaka. Proc Soc. Med ; 3 : Lapointe, A. Dietinių veiksnių poveikis mažo tankio lipoproteinų dalelių oksidacijai. J Nutr Biochem ; 17 10 : Laskowski, R. Padidėjęs jaunų dziudo sportininkų prisitaikymas po baltymų papildymo. J Sports Med Phys Fitness ; 43 3 : Laurin, D. Sojų baltymų gėrimo poveikis plazmos lipoproteinams vaikams, turintiems šeiminę hipercholesterolemiją.

Lethaby, A. Fitoestrogenai vazomotoriniams menopauzės simptomams. Rev ; 4 : CD Dietinės sojos ir linų poveikis menopauzės gyvenimo kokybei. Menopauzė ; 9 6 : Li, L. Sistemingų apžvalgų apie skrandžio vėžio riziką ir apsauginius veiksnius metodinės kokybės apžvalga.

Azijos Pac. Vėžys Ankst. Li, Z. Liao, F. Sojos pagrindo efektyvumas, palyginti su tradicine mažai kalorijų turinčia dieta svorio netekimui ir lipidų kiekiui suaugusiems, turintiems antsvorio. Mityba ; 23 : Librenti, M. Sojos ir celiuliozės pluoštų poveikis II tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų po valgio glikemijos atsakui. Diabeto priežiūra ; 15 1 : Lichtenšteinas, A. Turite sojos? Am J Clin Nutr ; 73 4 : Lichtenstein, A.

Lipoproteinų atsakas į dietas, turinčias daug sojos ar gyvūninių baltymų su izoflavonais ir be jų, vidutinio sunkumo hipercholesterolemija. Liu, J. Ilgalaikės sojos izoflavonų intervencijos poveikis moterų kaulų mineralų tankiui: atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metaanalizė. Kaulas ; 44 5 : Liu, Z. Sojų suvartojimo poveikis glikemijos kontrolei: atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metaanalizė.

Sojos baltymų ir izoflavonų poveikis glikemijos kontrolei ir jautrumui insulinui: 6 mėnesių dvigubai aklas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas menopauzėje Kinijos moterys, sergančios prediabetu ar negydomu ankstyvuoju mažas kortizolio kiekis mažina svorį. Sojų sėklalizdžių pluošto produktai sumažina lipidų kiekį plazmoje.

Sojų pluoštas pagerina lipidų ir angliavandenių apykaitą pirminiams hiperlipidemija sergantiems asmenims. Lothe, L.

Karvės pieno mišinys kaip kūdikių dieglių priežastis: dvigubai aklas tyrimas. Pediatrija ; 70 1 : Lovati, MR, Manzoni, C. J Clin Invest ; 80 5 : Trumpas sojos izoflavonų išsiskyrimo pusperiodis ir lyties skirtumai žmonėms. Lu, L. Sojos vartojimo per mėnesį poveikis moterų menopauzės steroidiniams hormonams: pasekmės krūties vėžio rizikos mažinimui. Vėžio epidemiolis. Biomarkeriai Prev. Lucassen, P. Infantilių dieglių gydymo efektyvumas: sisteminga apžvalga.

BMJ ; : Lukaczer, D. Mityba ; 22 2 : Lukaszuk, J. Preliminarus tyrimas: sojos pienas yra toks pat veiksmingas kaip liesas pienas, skatinantis svorio metimą. Assoc ; 10 : Lydeking-Olsen, E. Soymilk arba progesteronas kaulų praradimo prevencijai - 2 metų atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas. Ma, Y. Sojų baltymų, turinčių izoflavonų, poveikis kraujo lipidams vidutinio sunkumo hipercholesterolemija sergantiems suaugusiems žmonėms: atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas.

MacDermott, R. Dirgliosios žarnos sindromo gydymas ambulatoriniams pacientams, sergantiems uždegimine žarnyno liga, vartojant maisto ir gėrimų netoleravimą, maisto ir gėrimų vengimo dietą.

Dis ; 13 1 : Mackey, R. Sojos baltymų poveikis moterims ir vyrams, turintiems padidėjusį lipidų kiekį plazmoje. Biofactors dr palmer svorio netekimas warner robins ga 12 : Maddox, D.

Sojų dietos apsauginis poveikis, siekiant užkirsti kelią nutukimui susijusioms inkstų ligoms. Inkstų vid. Manonai, J. Sojos turtingos dietos poveikis urogenitalinei atrofijai: atsitiktinių imčių, kryžminis tyrimas. Maturitas ; 54 2 : Martelli, L. Vietinis naujo augalo ekstrakto komplekso, turinčio patvirtinamųjų savybių, formulavimas.

kaip greitai numesti krūtinės riebalus nuolat juda numesti svorio

Klinikinis ir neinvazinis vertinimas dvigubai aklo tyrimo metu. Maskarinec, G. Vyrų atsitiktinės imties sojos intervencijoje sumažėja prostatos specifinio antigeno kiekis serume, bet ne testosterono dr palmer svorio netekimas warner robins ga. Eur J Clin Nutr ; 60 12 : Matthan, N. Sojų baltymų iš skirtingai apdorotų produktų poveikis širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniams ir kraujagyslių endotelio funkcijai hipercholesterolemija.

Am J Clin Nutr ; 85 4 : — Maulen-Radovan, I. Ryžių pagrindu pagamintos mišrios dietos palyginimas su be laktozės turinčiu sojos baltymų izoliato mišiniu mažiems vaikams, sergantiems ūmiu viduriavimu. Mclachlan, J. Endokrininės sistemos sutrikimai ir moterų reprodukcinė sveikata. Metab ; 20 1 : McVeigh, B. Sojų baltymų, kurių izoflavono kiekis skiriasi, poveikis sveikų jaunų vyrų serumo lipidams. Am J Clin Nutr ; 83 2 : Meinertz, H.

Sojų baltymų ir kazeino, vartojant mažai cholesterolio turinčių dietų, poveikis kraujo plazmos lipoproteinams normolipidemijos srityje. Aterosklerozė ; 72 1 : Sojų baltymai ir kazeinas praturtintose cholesterolio dietose: poveikis plazmos lipoproteinams normolipidemijos srityje.

Am J Clin Nutr ; 50 4 : Alkoholiu ekstrahuotas, bet nepažeistas dietinis sojos baltymas žymiai sumažina lipoproteinų a kiekį. Mel'nyk, V. Mercer, N. Poveikis žmogaus plazmos lipidams pakeičiant sojos pupelių baltymų izoliatą pieno baltymu dietoje. Nutr Reports Int ; Messina, M. Sojos baltymų ir sojos pupelių izoflavonų poveikis sveikų suaugusiųjų ir hipotiroze sergančių pacientų skydliaukės funkcijai: atitinkamos literatūros apžvalga.

Skydliaukė ; 16 3 : Fitoestrogenai ir krūties vėžys. Izoflavonų poveikio sveikatai apžvalga, akcentuojant prostatos glutes riebalų deginimas riziką ir prostatos specifinio antigeno kiekį. Sojos ir krūties vėžio santykių nagrinėjimas: apžvalga, komentarai ir seminaras. J Natl Cancer Inst ; 98 18 : Meyer, B. Ribotas lipidų kiekį mažinantis reguliaraus viso sojos pupelių maisto vartojimo poveikis. Metab ; 48 2 : Miskelly, F.

Kūdikių maitinimas ir alergija. Vaikų ligų archyvai ; Mitchell, J. Sojų pieno priedo poveikis vyrų cholesterolio kiekiui plazmoje ir oksidacinei DNR pažeidimui - bandomasis tyrimas.

Eur J Nutr, ; 38 3 : Morris, M. Flavonoidų ir vaistų sąveika: flavonoidų poveikis ABC transporteriams. Genisteinas sukelia žmogaus gimdos adenokarcinomos ląstelių linijose G2-M blokadą ir apoptozę. Endocr Relat Cancer ; 4: Myung, S. Sojų suvartojimas ir su endokrinine liga susijusio ginekologinio vėžio rizika: metaanalizė. Nagata, C. Sumažėjusi bendros cholesterolio koncentracija serume yra susijusi su dideliu japonų vyrų ir moterų sojos produktų vartojimu.

J Nutr ; 2 : Naidoo, B.